CLOUD

V delovnem sklopu 3 projekta je med drugim načrtovana vzpostavitev metode genotipizacije 5HTTLPR regije.

Vodilni partner projekta CLOUD, UP FAMNIT, je 12.4. 2106  sklical sestanek, ki je potekal v prostorih Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli.

Zaposleni in študentje iz UP FAMNIT, ki sodelujejo pri izvajanju projekta CLOUD so se zbrali 6. aprila 2016.

V okviru projekta CLOUD predvidena je izvedba in akreditacija predmeta izdvojenega iz obstoječega podiplomskega študija Promocija zdravja in preprečevanje odvisnosti Medicinske fakultete Univerze na Reki.

Petdnevna konferenca »Vseživljenjsko učenje« (»Cjeloživotno učenje«) od 2. do 6. maja 2016 na Reki

Delavnica organizirana 3. marca je prikazala »Inovativne metod diagnostike in monitoringa«, kot možnosti za izboljšanje epidemioloških in kliničnih vrednotenj v delu z odvisniki.

V okviru tega delovnega sklopa NZJZPGŽ je v sodelovanju z MEDRi (Centar za Proteomiku) bil zadolžen za vzpostavitev metode genotipizacije serotinskega gena (5HTTLPR regija).

V okviru IPA CLOUD projekta NZJZ-PGŽ  je zadolžen za vzpostavitev metode določanja metabolita drog v urinu in odpadnim vodam.

NZJZ-PGŽ je v okviru projekta CLOUD zadolžen za vzpostavitev metode monitoringa metabolitov drog v odpadnih vodah.

U Nastavnom Zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u Rijeci je 8. travnja u 10 sati održan sastanak Slovesnko Hrvatskih partnera u vezi WP3 projekta CLOUD: INOVATIVNA DIJAGNOSTIKA, MONITORING I EPIGENETIKA.

V  petek, 29. januarja ob 10 uri, v učilnici UP FAMNIT je potekal delovni sestanek projektne skupine za izvedbo analitsko-bioloških raziskav.

 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad