CLOUD

29. 1. 2016 - Delovni sestanek projektne skupine za izvedbo analitsko-bioloških raziskav

  • 20160129_111256
  • 20160129_111331
  • 20160129_111342

 

V  petek, 29. januarja ob 10 uri, v učilnici UP FAMNIT je potekal delovni sestanek projektne skupine za izvedbo analitsko-bioloških raziskav. 

Na delovnem sestanku so bile predstavljene dosedanje aktivnosti v okviru CLOUD in med njimi tudi priprave na izvedbo anketiranja odvisnikov, vzorčenje in obdelava bioloških vzorcev.  Pregledalo se je in dopolnilo anketne vprašalnike ter določena navodila za izpolnjevanje le-teh. Na sestanku se je določilo, kako bo potekal odvzem krvnih vzorcev, shranjevanje, transport in priprava seruma. Za koordinatorico izvedbe analitsko-bioloških raziskav je bila imenovana dr. Vesna Grahovac.
Prof. dr. Gorazd Drevenšek je obvestil prisotne, da je UP pridobil pozitivno mnenje Komisije za medicinsko etiko za izvedbo načrtovanih raziskav.

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad