CLOUD

6. 4. 2016 - Novi, inovativni pristopi raziskovanju odvisnosti - priprava EEG opreme in EEG okolja

  • 2

 

Zaposleni in študentje iz UP FAMNIT, ki sodelujejo pri izvajanju projekta CLOUD so se zbrali 6. aprila 2016 v prostorih Kampusa Livade v Izoli z  namenom priprave EEG opreme in EEG okolja, za njeno uporabo v raziskovalne namene. Vzpostavitev EEG metode, ki omogoča neinvazivno mapiranje aktivnosti različnih možganskih predelov, predstavlja nov in inovativen pristop pri proučevanju nevrobioloških vidikov odvisnosti, ki se ustrezno dopolnjuje z analitsko-biološkimi raziskavami genetskih polimorfizmov in serumskih biomarkerjev.

 

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad