CLOUD

Uspešno končan ključni del raziskave genotipizacije

  • 1.1
  • 1.2
  • 1.3

 

V delovnem sklopu 3 projekta je med drugim načrtovana vzpostavitev metode genotipizacije 5HTTLPR regije. Na začetku februarja se ja začelo s pripravami za izvedbo psihološkega testiranja in odvzema krvi uporabnikom. Zaposleni v Društvu SVIT Koper so imeli več sestankov z uporabniki prepovednih drog, ki obiskujejo društvo, jim predstavili pomembnost raziskave, pričakovane rezultate in jih povabili k sodelovanju. Prvi del raziskave je potekal v Društvu SVIT Koper od 10. do 12. februarja 2016. Pri 24 oseb je uspešno izveden odvzem krvi in psihološko testiranje.


Drugi del raziskave je izvedeno v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih drog v Piranu. Pri 9 oseb je izvedeno uspešen odvzem krvi in zaključeno psihološko testiranje.


Na podlagi pridobljenih vzorcev krvi in psihološkega testiranja je narejen seznam pogojev (starost in spol) za iskanje oseb za kontrolno skupino. Zahvaljujoč velikem angažiranju zaposlenih na projektu in vodstva UP FAMNIT so najdene ustrezne osebe, zbrani vzorci krvi in narejeni psihološki testi.

 

Vsi vzorci krvi so transportirani v laboratorij UP FVZ kje je dr. Ana Petelin izolirala DNA iz vzorcev krvi, ki so jo prostovoljno darovali uporabniki prepovedanih drog iz obalno-kraške regije in zaposleni na UP (kontrola).  Izolirano DNA uporabimo za določanje SNP polimorfizma regije BDNF (BDNFVal66Met). Gen BDNF kodira možganski nevrotrofični faktor BDNF (“brain-derived neutrotrofic factor”), ki dokazano deluje kot modulator sproščanja živčnih prenašalcev pri vsaj treh nevrobioloških poteh: serotoninski, dopaminski in glutamatergični. Mnoge študije povezujejo BDNFVal66Met polimorfizem z nagnjenostjo k razvoju depresije, agresije, zlorabi alkohola ter drugih substanc, ki lahko povzročajo odvisnost. Ciljna skupina naše raziskave so odvisniki od heroina in želimo preučiti vpliv interakcije genotipa, serumskih biomarkerjev (BDNF, Nevropeptid Y) in okoljskih dejavnikov pri izbiri načina življenja z visokim tveganjem kot tudi pri uspešnosti zdravljenja odvisnosti.  V 1. fazi raziskav poteka na UP FVZ, v sodelovanju z UP FAMNIT, vzpostavitev metode genotipizacije omenjene regije, sledi analiza vseh vzorcev, pridobljenih v Sloveniji in na Hrvaškem.

 

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad