CLOUD

Zaposleni v NZJZ-PGŽ na obisku Centru za forenzična preučevanja, raziskovanja in ekspertizo »Ivan Vičetić« v Zagrebu

  • posjeta_1
  • posjeta_2
  • posjeta_3

 

V okviru IPA CLOUD projekta NZJZ-PGŽ  je zadolžen za vzpostavitev metode določanja metabolita drog v urinu in odpadnim vodam. Cilji projekta, so med drugim, kvantificirati prepovedane droge in njihove metabolite v odpadnih vodah mesta Reka s namenom ugotavljanja njihove uporabe na območju mesta ter z uporabo metode tekoče kromografije s tandem masenom spektromijom, kvantificirati prepovedane droge in njihove metabolite v urinu uporabnikov z ciljem spremljanja učinkovitosti terapije. Z namenom spoznavanja metode določanja metabolita u urinu, zaposleni v Zdravstveno-ekološkem oddelku Učnega zavoda za javno zdravlje PGŽ so obiskali Center za forenzična preučevanja, raziskovanja in ekspertizo »Ivan Vičetić« v Zagrebu. Zahvaljujemo se vodji centra doc. dr. Gordanu Mršiču, dip. Ing. in zaposlenim v službi kemično-fizikalne in toksikološke ekspertize na veliki pomoči.

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad