CLOUD

Inovativna diagnostika, monitoring in epigenetika – odvzem krvi na NZJZPGŽ

  • vadjenje_krvi_1
  • vadjenje_krvi_2

 

NZJZPGŽ koordinira delovni sklop 3 pod naslovom Inovativna diagnostika, monitoring in epigenetika. U okviru tega delovenga sklopa NZJZPGŽ je v sodelovanju z MEDRi (Centar za Proteomiku) zadolžen za vzpostavitev metode genotipizacije serotinskega gena (5HTTLPR regija).
Do zdaj je organizirano veliko delovnih sestankov in neformalnih pogovorov, kupljena je vsa oprema, ki je v projektu načrtovana za nakup (laboratorijska oprema, psihološki inštrumenti, računalniška oprema), pridobljeno je dovoljenje Etične komisije NZIJZ (9. 10. 2015) ter komisije MEDRI (14. 10. 2015).  Glede na to, da so se  projektni partnerji (NZJZ-PGŽ, MEDRI in UP FAMNIT) zanimali za razširitev ove aktivnosti raziskovanjem interakcija genotipa in seroloških biomarkerjev (Supstanca P in Neuropeptid Y), spremembe in dopolnitve načrta raziskovanje so poslane Etični komisiji NZJZ-PGŽ, ki jih je sprejela in odobrila 16. 12. 2015. Z lasnimi sredstvi je kupljena dodatna oprema za Mikrobiološki oddelek NZJZ-PGŽ, ki je naknadno vključen v izvajanje te aktivnosti. Oddelek za mikrobiologijo sprejema vso kri in pripravlja krvni serum za dodatne serološke analize HR in SLO.
Izvajanje prve faze vzpostavitve metode genotipizacije vključuje odvzem vzorcev krvi in izpolnjevanje psiholoških vprašalnikov kontrolne skupine anketirancev – študentov in zaposlenih v MEDRI in NZJZ. Akcija odvzema krvi in psihološkega testiranja je izvedena 16. in 17. decembra v NZJZ-PGŽ. V Zavodu za javno zdravje je zbrano 36 vzorcev krvi. Pri odvzemu krvi in izpolnjevanju vprašalnikov je bilo dobro vzdušje in velika gneča. V tem vzdušju se je ustvaril slogan: »Vse za delo: kri, pot in solze.« Zahvaljujemo se vsem zaposlenim NZJZ, ki so sodelovali v raziskavi.

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad