CLOUD

Pregled narejenega in načrt izvedbe preostanka obvez do konca projekta za WP 3

 

Na sestanku je izdelan pregled narejenega in načrt izvedbe preostanka obvez do konca projekta.
Začeti so razgovori o bodočem sodelovanju v pri objavi rezultatov in izvedbe raziskav.
Ugotovljeno je, da je zbrano 340 vzorcev krvi in enako toliko narejeno psiholoških vprašalnikov uporabnikov prepovednih drog in kontrolne skupine.
Priloženo je poročilo o izvedbi aktivnosti HR/SLO v organizaciji »Hands of training« delavnica iz metod genotipizacije 5HTTLPR regije, SLO. Prva iz njih je organizirana 3. marca po nazivom »Inovativne metode diagnostike in monitoringa« z ciljem prikazovanja možnosti za izboljšanje epidemioloških in kliničnih vrednotenj pri delu z odvisniki.  Dr. Slavko Sakoman je predstavil javnozdravstveni pomen spremljanja metabolitov drog v odpadnih vodah in urinu.
Na sestanku se je govorilo tudi o pošiljanju 4 strokovnjaka iz Slovenije in Hrvaške na strokovno usposabljanje s področja epigenetike in spremljanja metabolitov psihotropnih substanc, HR/SLO. Usklajeno je kodiranje in zapisovanje podatkov genotipizacije in seroloških analizi ter določene spremembe v spss bazi. Narejen je načrt publiciranja in dogovorjena razdelitev odgovornosti za obdelavo podatkov in izmenjavo vzorcev.
Prisotni na sestanku so bili: Tihana Lenac Roviš, Blanka Pružinec Popović, Ana Petelin, Zala Jenko Pražnikar, Tina Jenuš, Daina Udovicic Corelli, Ksenija Petrović Ljubotina, Dolores Peruč, Darko Roviš in Ines Lazarević Rukavina.

 

 
Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad