CLOUD

Vzpostavitev metode monitoringa metabolitov drog v odpadnih vodah

  • uzorkovanj_vode_1
  • uzorkovanje_vode_2
  • uzorkovanje_vode_3

 

NZJZ-PGŽ je v okviru projekta CLOUD zadolžen za vzpostavitev metode monitoringa metabolitov drog v odpadnih vodah. Zaradi izvedbe te metode je do zdaj organizirano več delovnih sestankov in neformalnih pogovorov, kupljena je vsa oprema predvidena, ki je načrtovana pri prijavi projekta, na terenu so preverjene potencialne lokacije za odvzem vzorcev odpadnih vod in pridobljeno soglasje komunalnega društva Vodovod in Kanalizacija za vstop v industrijsko postrojenje v centralni čistilni napravi odpadnih vod na Delti, kot tudi za odvzem vzorcev in zbiranje sekundarnih podatkov (pretok vode, količina padavin in dr.).
Vzorčenje je potekalo v obdobju 28. 12. 2015 – 10. 1. 2016 in 8. 2. 2016 – 21. 2. 2016 (vsakdanje zbiranje 24-urnog kompozitnega vzorca).

 

CILJI:
1.  Določiti izmerjene koncentracije metabolitov znotraj  tedenskih nihanj.
2. Ugotoviti razliko med tednom, ko je pričakovana večja uporaba (novoletna in pustna tedna v februarju) in naslednji teden, ko je  pričakovana manjša uporaba.
3. Ugotoviti tedenske obrazce in možnost aproksimacije skupnih količin metabolitov, na podlagi zmanjšanja števila vzorcev (dvakrat tedensko).

 

V vzorcih odpadnih vod se določa koncentracija 14 metabolitov drog, kot biomarkerjev za ocenjevanje zlorabe naslednjih opiatov:
Heroin ‒ spremljani so metaboliti morina, kodeina, 6-acetilmorfin in morfin-3-Dglukoronid,
Kokain ‒ spremljani metabolit je benzilekgonin, a del kokaina se izloča v nespremenjeni obliki,
Amfetaminski opijati ‒ spremlja se koncentracija DL-amfetamina, D, L-MDMA in D, L-metamfetamina,
Kanabis – spremljani so metaboliti delta-9-THC karboksilna kislina in DL-11-hidroksi-delata-9-THC.

Snovi, ki se uporabljajo za terapevtske namene ‒ spremlja se koncentracija DL-metadona in EDDP-a (2-etiliden-1,5-dimetil-3,3-difenilpirolidin).

 

Določajo se tudi koncentracije njihovih deuteriziranih analogov, ki se dodajo v vzorec v znani koncentraciji in potem kvalificirajo, uporabljajo pa se, kot interni standardi za določanje t. i. izkoriščenja metode (ang. Recovery).

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad