Print this page

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Inštitut za varovanje zdravja RS in devet območnih zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV) so se na podlagi novele Zakona o zdravstveni dejavnosti iz leta 2013 s 1. 1. 2014 združili v dva nova javna zavoda:
- Nacionalni inštitut za javno zdravje in
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) prepoznava ključne javnozdravstvene izzive v populaciji, vključno z determinantami, ki vplivajo na zdravje, predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja,  zagotavlja vir podatkov in informacij, ki so podlaga za odločanje in ukrepanje posameznikov, strokovnjakov in zdravstvene politike. Projekt »Zmanjševanje škode na področju drog« je nacionalna naloga, ki jo je že vrsto let kontinuirano izvajal predhodnik NIJZ in sedanji člen ZZV Koper, in je ena od ključnih nalog na področju zmanjševanja povpraševanja po drogah. Program sledi ciljem Evropske strategije na področju drog in zasvojenosti, Akcijskega načrta na področju drog in Resolucije o nacionalnem programu na področju drog (2004–2009), ki zajema področje varovanja javnega zdravja ter javnega reda in miru. Cilj programa je preprečevanje zdravstvenih posledic uporabe prepovedanih drog, kot so okužbe z virusi, boleznimi (HIV, Hepatitis C) in druge bakterijske okužbe, ki se prenašajo s krvjo. Temu sledi tudi zmanjšanje socialnih posledic in družbenih posledic uporabe prepovedanih drog.

 


 Povezava do spletne strani NIJZ.

Click me