CLOUD

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Hrvaška

 

„Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije“ aktivno deluje na področjih promocije in zaščite zdravja na Reki od leta 1900. Zavod ima 289 zaposlenih, ki so organizirani v 6 oddelkih: 1. Epidemiologija, 2. Mikrobiologija, 3. Zdravstvena ekologija, 4. Socialna medicina, 5. Šolska in mladostniške medicine ter 6. Mentalnega zdrava in preventive na področju odvisnosti. Pri Zavodu delujejo  dve katedri Medicinske fakultete Univerze v Reki, in sicer: Katedru za Zdravstveno ekologijo in Katedra za epidemiologijo in socialno medicino.  Ključne aktivnosti Oddelka za Mentalno zdravje vključujejo promocijo zdravja, preventivo rizičnih aktivnosti in motenj v vedenju (npr. zloraba drog, nasilje ipd.), svetovalnico za mlade ter izvenbolnišnično zdravljenje.  Vse  naše aktivnosti so populacijskega značaja, usmerjene na posameznike, družine in skupnosti, ki te storitve potrebujejo, ter strokovnjake (zdravstvene, vzgojne, NVO, javna administracija) in številne druge organizacije (vrtci, šole, zdravstvene ustanove). Nekateri od naših preventivnih programov, kot je na program šolske  preventive rizičnih vedenj „Trening življenjskih veščin“  so znani kot vzorni programi tako na državnem kot na evropskem nivoju. 

 

Zavod aktivno podpira vse aktivnosti, ki se nanašajo na izmenjavo in kreiranje znanja, temeljijo na mednarodni izmenjavi lokalnih modelov dobre prakse. Do sedaj je zavod sodeloval v številnih mednarodnih strokovnih in raziskovalnih projektih iz področja ekologije, preventive odvisnosti in promocije zdravja. Tako je leta 2008 v  okviru EU programa TEMPUS, v sodelovanju z Univerzo v Reki, dal pobudo za specialistični podiplomski študij promocije zdravja in preventiva odvisnosti, ki je še danes aktiven. 

 


Povezava do spletne strani.

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad