CLOUD

Društvo Svit, Koper, Slovenija

 

 

Društvo je prostovoljna, samostojna nevladna organizacija z nepridobitnimi cilji, ki združuje in povezuje strokovnjake, uporabnike prepovedanih drog in druge, ki se ukvarjajo s problematiko obravnave prepovedanih drog ter spremljajoče problematike in delujejo na področju socialnega varstva, zdravstva, pravosodja ter vzgoje in izobraževanja.  

Namen društva je odkrivanje, spremljanje ter pomoč pri reševanju težav in socialnih stisk ljudi s težavami zaradi odvisnosti od prepovedanih drog, in jih vzpodbujati k večji socialni vključenosti. Dejavnosti društva zajemajo raziskovanje problematike odvisnosti od prepovedanih drog, ugotavljanje dejanskih potreb ciljne populacije, informiranje in ozaveščanje uporabnikov programa ter ostale strokovne in laične javnosti ter prostovoljcev. Povezovanje med njimi je cilj razvijanja boljše komunikacije in ustreznejšega spoznavanja potreb uporabnikov prepovedanih drog in njihovih svojcev v državnih, lokalnih in civilnih organizacijah, kar pomeni normalizacijo družbenega odziva.

Delo temelji na teoriji zmanjševanja škode (opustitev, zmanjšanje količine ali manj škodljiv način uporabe prepovedanih in dovoljenih drog) in preseganju stigmatizacije, saj je dejstvo, da ima oseba z manjšimi zdravstvenimi in socialnimi posledicami uživanja drog boljše možnosti za popolno vključevanje v družbo, kjer bo živela in se vključevala kot enakopraven član. Podporo in pomoč se nudi tudi uporabnikom, ki želijo abstinirati v svojem okolju ali se želijo vključiti v druge programe zdravljenja in socialne rehabilitacije. Dejavnosti programa, ki se izvajajo v dnevnem in sprejemnem centru v Kopru ter na terenu območja Slovenske Istre, so namenjene aktivnim uporabnikom prepovedanih drog, svojcem, uporabnikom, ki so zaključili različne programe pomoči, osebam, ki želijo informacije v zvezi drogami in aidsom, osebam, ki z drogami eksperimentirajo ali jih uživajo rekreativno ter laični in strokovni javnosti.

Poleg omenjenega pa v društvu razvijamo tudi preventivni program mladinskega uličnega dela skozi dejavnosti Žoga skače, z aktivnostmi za usmerjanje mladih v zdrav življenjski slog, Netopir, z aktivnostmi za mlade na lokacijah nočne zabave in Y2Y, z interaktivnimi delavnicami za mlade - mladi mladim.

 

 Povezava do spletne strani.

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad