CLOUD

Udruga Vida, Hrvaška

 

 

Društvo za pomoč odvisnikom ''Vida'' iz Reke je ustanovljena leta 2006. Od začetka delovanje izvaja naslednje programe: 
-motiviranje in napotitev odvisnikov na rehabilitacijo v terapevtske skupnosti in spremljanje njihovega napredka v času rehabilitacije,
-podpora družini odvisnika preko psihosocialne pomoči, informiranja in izobraževanja, 
-pomoč in podpora povratnikom po končanem rehabilitacijskem programu, zdravljenju ali po prestajanju kazni ter ponovnem vključevanju v družbo. 
V desetih letih našega obstoja spremljamo spremembe v populaciji odvisnikov in nove potrebe, ki se pojavljajo (staranje populacije odvisnikov, širša uporaba substitucijske farmakoterapije, povečanje števila otrok v družinah s problemom odvisnosti, zmanjšanje zanimanja za drug-free rehabilitacijske programe, povečanje deleža duševnih motenj in bolezni ter invalidnosti v populaciji odvisnikov, težje zaposlovanje, nove droge in zadevanje z legalnimi psihoaktivnimi substancami) ter na podlagi tega razvijamo nove programe in storitve s pomočjo katerih naši uporabniki ter družinski člani lahko dosežejo boljšo kvaliteto življenja (''Klub za podporo družini'' ali ''Majhna banka''). V društvu je trenutno zaposlenih 5 oseb iz različnih področij (psihologi, pravnik, ekonomist), sodelujemo tudi s strokovnjaki inštitucij in organizacij civilne družbe na lokalnem, nacionalnem in državnem nivoju. Podpiramo pristop skupnega delovanje strokovnjakov in rehablilitiranih odvisnikov na področjih prevencije, zgodnjega odkrivanja odvisnosti, napotitev na zdravljenje, rehabilitacijo ter resocializacijo (zaposlovanje, namestitev in socializacija). S ciljem povečevanja možnosti zaposlovanja odvisnikov in drugih marginalnih skupin smo sprožili ustanovitev ''Proizvodno-storitvene socialne zadruge - Lada'' v partnerstvu z domom za duševno bolane odrasle osebe Turnić in z društvi Terra in Oaza, s katerimi skupaj razvijamo poslovne ideje in projekte, ki ustvarjajo predpogoje za zaposlovanje omenjenih ciljnih skupin.  S pomočjo nacionalnih podpornikov (MSPM, MZ, Sklada za spodbujanje partnerstava in razvoja civilne družbe) in EU financiranja (ESF, EGP/NP, IPA), kontinuirano delamo na izboljšanju kvalitete naših storitev ter razvijamo programe zagovarjanja javnih stališč, ki omogočajo enake možnosti vsem članom družbe. 
Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad