CLOUD

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Slovenija

 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je članica Univerze na Primorskem, ki je ena od treh državnih univerz v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 2003, UP FAMNIT pa deluje od leta 2006. Prve študente je fakulteta vpisala v študijskem letu 2007/2008. UP FAMNIT opravlja znanstvenoraziskovalno dejavnost več sorodnih oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Razvojno–raziskovalno delo je organizirano v petih raziskovalno-razvojnih enotah: Oddelek za psihologijo, Oddelek za biodiverziteto, Oddelek za matematiko, Oddelek za aplikativno naravoslovje in Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije. V okviru projekta bo sodeloval predvsem Oddelek za psihologijo, katerega osrednja dejavnost so raziskave na področju javnega zdravja, duševnega zdravja in tako imenovanega e-zdravja. Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP IAM, tesno sodeluje z UP IAM, kjer opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP IAM se večina aplikativnih, temeljnih projektov, programov ter  drugih znanstveno raziskovalnih projektov izvaja na UP IAM.

 

Temeljne strateške usmeritve UP FAMNIT so kakovost študija, interdisciplinaren pristop pri oblikovanju študijskih programov ter raziskovalna odličnost in mednarodna vpetost fakultete v svetovnem merilu. Učno in raziskovalno osebje na fakulteti je izrazito mednarodno, saj je mednarodna mobilnost profesorjev in raziskovalcev že od ustanovitve ena od temeljnih usmeritev fakultete. 

 


Povezava do spletne strani.

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad