CLOUD

Univerza na Reki, Medicinska fakulteta, Hrvaška

 

Medicinska fakulteta Univerze na Reki (MEDRI) je nastala leta 1955 in v naslednjih šestih desetletjih se je razvila v ugledno visokošolsko in znanstveno ustanovo tako na Hrvaškem kot v tujini, ki je izrednega pomena za to regijo.

 

Na MEDRI se vzporedno izvaja in razvija izobraževalna (Integrirana preddiplomska in diplomska univerzitetna študija Medicina in Dentalna medicina, preddiplomski in diplomski univerzitetni študij Sanitarno inženirstvo), strokovna in znanstveno-raziskovalna dejavnost iz področja biomedicine in zdravstva. Poleg diplomskih študijev so se fakulteti odvijata še dva podiplomska doktorska študija, in sicer Biomedicina ter Zdravstveno in ekološko inženirstvo ter niz številnih podiplomskih specialističnih študijev. 

 

MEDRI  ima sodobno izobraževalno in raziskovalno infrastrukturo, tesno je povezan s  svojimi učbnimi in raziskovalnimi bazami – »Klinički bolnički centar Rijeka«, »Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije«, »Dom zdravlja Primorsko-goranske županije«, »Klinika za ortopediju Lovran« in »Specijalna bolnica Thalassotherapia Opatija«. 

 

MEDRI je aktivno vključena v Europski raziskovalni prostor (ERA) in Evropski prostor visokega šolstva (EHEA) ter jasno spodbuja vse oblike mednarodnega sodelovanja, ki  omogočajo prenos znanja in tehnologij, dvigovanje znanstvenih standardov in kakovosti pedagoškega procesa ter  mobilnosti študentov. 

 

Z odprtostjo in številnimi kontakti v tujih ustanovah ustvarjamo pogoje ustvarjamo pogoje za sodelovanje v bilateralnih in multilateralnih programih, programih izmenjave študentov, mladih znanstvenikov in visokošolskih učiteljev ter zagotavljanje štipendij za izpopolnjevanje.

 


Povezava do spletne strani.

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad