CLOUD

WP1 – Vodenje in koordinacija projekta

WP2 – Potrebe po novih programih pomoči za uporabnike

WP3 – Inovativne diagnostične metode, monitoring in epigenetski vplivi okolja na spremembe v odzivih na droge

WP4 – Krepitev institucij, org. in sodelovanje na področju spremljanja, prevencije, zdravljenja in resocializacije

WP5 – Razvoj modela zunajinstitucionalne oskrbe uporabnikov in nekdanjih uporabnikov

WP6 – Informiranje in obveščanje javnosti

 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad