Print this page

WP1 – Vodenje in koordinacija projekta

 

 Ključne aktivnosti omenjenega sklopa projekta so:


 - Postavitev Urada za vodenje in izvajanje projekta;

- Vzpostavlja dolgoročno sodelovanje z enakovrednimi institucijami iz Hrvaške;

- Priprava in izvedba srečanj med partnerji projekta, in sicer "Kick-off" in zaključnega sestanka ob prisotnosti medijev (wrap-up meeting); 

- Izvedba projektnih aktivnosti in projektnih administrativnih obveznosti; 

- Monitoring projekta, vmesno in končno obračunavanje projekta; 

- Organizacija priprave vmesnih in končnih poročil projekta; 

- Organizacija pregleda preteklega stanja (t.i. analiza "ex-ante"); 

- Sodelovanje s skrbnikom projekta;

- Koordinacija.


 

 

Odgovoren za izvedbo omenjenega sklopa projekta je UP FAMNIT.

 

Click me