CLOUD

WP2 – Potrebe po novih programih pomoči za uporabnike

 

 Ključne aktivnosti omenjenega sklopa projekta so:


1) Izvedba Epidemiološke analize stanja ter specifike problematike uporabnikov drog posebej na geografskem področju izvajanja projekta:

- pregled mednarodno primerljivih standardov, zdravljenje uporabnikov, socialne in starostne skupine uporabnikov drog, preventivni modeli, dobre prakse,

- pregled mrež: vladni, nevladni programi; pregled konceptov zdravljenja in resocializacije, redefinicija potreb uporabnikov, potreb delavcev,

- ocena potreb uporabnikov za zaposlovanje in ocena možnosti za zaposlitev -> predlog sprememb delovanja na podlagi izvajanja projekta.

2) Izvedba Analize novih potreb po preventivnih ukrepih in zdravljenju odvisnosti: 

- nove oblike odvisnosti, nove potrebe po zdravljenju,

- legalne in t.i. „pametne“ ("smart") droge,

- antidoping program v športu, oblike  odvisnosti in nove potrebe,

- multidisciplinaren seminar o socialni reintegraciji uporabnikov drog,

- priprava programov in (zakonskih, uredbenih) predlogov za izvajanje ukrepov za oblikovalce in izvajalce s področja politike drog.

3) Izvedba Analize potreb po izobraževanju in destigmatizaciji: 

- identificirati različne ciljne skupine (npr. potencialni odvisniki, dijaki, osnovnošolci, študenti, starši..) v sodelovanju s hrvaškimi obmejnimi regijami in izdelati pregled stanja,

- sodelovanje pri vzpostavitvi portala za izobraževanje z e-vsebinami za omenjene ciljne skupine ter vzpostavitev socialnih aktivnosti,

- identificirati ključne vsebine in razviti skupinam prilagojene e-vsebine, katerih cilj je spoznavanje problematike, destigmatizacije odvisnikov in ozaveščenosti okolja za destigmatizacijo in prepoznavanje odvisnosti od drog. 

- seznaniti ciljne skupine z delovanjem portala ter usposabljanje ključnih akterjev za delo s portalom.

- izdelava Analize stanja za dokončanje začetih izobraževanj (poklicne, srednje, visoke… šole), pridobivanje uporabnih znanj, poklicno svetovanje in usmerjanje, zaposlovanje.


 

 

Odgovoren za izvedbo omenjenega sklopa projekta je NIJZ, Slovenja.

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad