CLOUD

WP3 – Inovativne diagnostične metode, monitoring in epigenetski vplivi okolja na spremembe v odzivih na droge

 

 Ključne aktivnosti omenjenega sklopa projekta so:


- Izvedba nakupa in vzpostavitev opreme, kemikalij in reagentov za okoljski monitoring in epigenetsko analizo;

- Vzpostavitev metode spremljanja metabolitov heroina v humanih vzorcih in odpadnih vodah;

- Izvedba strokovnega usposabljanja „Hands on training„ delavnice in demonstracijo metodologije okoljskega monitoringa metabolitov heroina (koordinirana aktivnost,  nekateri Oddelki NZJZPGŽ ter oddelki NIJZ),

- Vzpostavitev metode epigenetske analize specifičnih označevalcev serotoninskega in dopaminskega nevrotransmiterskega sistema;

- Izvedba strokovnega usposabljanja „Hands on training„ delavnice in demonstracije metodologije epigentske analize (koordinirana z MEDRI in UP);

- Koordinira napotitve strokovnjakov iz Slovenije in Hrvaške na strokovna usposabljanja v vodilne EU institucije z namenom pridobitve specifičnih znanj s področja epigenetike in monitoringa metabolitov psihotropnih učinkovin;

- sodeluje pri izdelavi IT rešitve za spremljanje in objavljanje "real-time" porabe drog.


 

Odgovorna institucija za RP je: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Hrvaška.

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad