CLOUD

WP4 – Krepitev institucij, org. in sodelovanje na področju spremljanja, prevencije, zdravljenja in resocializacije

 

 Ključne aktivnosti omenjenega sklopa projekta so:


- Organizirati izobraževanje strokovnjakov v obliki vseživljenjskega izobraževanja s področja javnega zdravja, s posebnim poudarkom na Promociji zdravja in preventivi pred odvisnostmi (MEDRI, UP); 

- Priprava predloga podiplomskega študija Javno zdravje in njegovo posredovanje v postopek akreditacije na obeh univerzah partnericah projekta (analiza kapacitet, potreb, zanimanja, kurikulum);

- Povezovanje na področju izobraževanja in prenosa znanja na področju javnega zdravja, predvsem v okviru EU;

- Izvedba Delavnice in organizacija izmenjave praktičnih izkušenj, uporaba v okvirih sodelovanja med državama (pravni, zakonodajni okviri);

- Priprava študije izvedljivosti bodočega skupnega podiplomskega programa javnega zdravja.

- Krepitev nevladnih organizacij: izvedba specialnih seminarjev za delavce NGO na področju zmanjševanja uporabe drog.


 

 

Odgovoren za izvedbo omenjenega sklopa projekta je MEDRI, Hrvaška.

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad