CLOUD

WP5 – Razvoj modela zunajinstitucionalne oskrbe uporabnikov in nekdanjih uporabnikov

 

 Ključne aktivnosti omenjenega sklopa projekta so:


- vzpostavitev svetovanja za finančno svetovanje in zaposlovanje;

- pomoč pri reševanju stanovanjskih problemov;

- prenos in izmenjava dobrih praks med SLO-HR partnerji (delavnice);

- vključevanje uporabnikov v izobraževalne programe – svetovanje pri dokončanju šolanja, iskanju poklica, prekvalifikacijah, izobraževanje v ustanovah za odrasle (skupaj z UP), praktična izvedba;

- vzpostavitev podpornih skupin, individualne podpore, aktivnega preživljanja prostega časa – ustvarjalne in športne dejavnosti (reintegracija v domačem okolju);

- vzpostavitev sistema pomoči pri reševanju pravnih zadev in ustvarjanju eksistenčnih osnov;

- sprememba aktivnosti v izobraževalnih programih za resocializacijo uporabnikov. Dodana vrednost zaposlovanje in pomoč uporabnikom skozi nevladne mreže;

- pomoč pri zaposlovanju uporabnikov, iskanju zaposlovalcev, dogovor za ureditev na sistemski ravni.


 

 Odgovoren za izvedbo omenjenega sklopa projekta je Društvo SVIT Koper, Slovenija.

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad