CLOUD

WP6 – Informiranje in obveščanje javnosti

 

 Ključne aktivnosti omenjenega sklopa projekta so:


- Vodi, koordinira in  izvede prireditve, druge diseminacijske aktivnosti,

- Periodično obvešča javnost o vsebini, ciljih in rezultatih projekta na konferencah, strokovnih srečanjih in srečanjih za širšo javnost,

- Sodeluje pri organizaciji srečanj s predstavitvijo rezultatov projekta, v znanstveno strokovnih, splošnih medijih, sodeluje na dogodkih (Festival znanosti, Teden možganov, ...),

- Priprava dvojezičnega informativnega materiala o projektu, rezultatih projekta in nadaljnjih razvojnih možnostih; 

- Priprava spletnih strani, tiskovin in drugih publikacij,

- Objave strokovnih poročil o projektu, morebitne znanstvene objave in sodelovanja na mednarodnih strokovno-znanstvenih konferencah,

- Vzpostavitev sodelovanja lokalnih samouprav (RI-KP) na vsebinah projekta (znanstvena, strokovna, kulturna, gospodarska ...),

-  Seznanitev ciljnih skupin z vsebino in funkcijo portala za izobraževanje,

-  Predstavitev Portala na pomembnih strokovnih srečanjih s tega področja,

- Sodeluje pri organizaciji mednarodne konference, manjše na temo družbenih in političnih ukrepov s področja celovitega pristopa k reintegraciji uporabnikov drog, in večje s področja javnega zdravja in problematike resocializacije uporabnikov drog.


 

 

Odgovoren za izvedbo omenjenega sklopa projekta je UP FAMNIT, Slovenija.

 

Click me
 
Partnerji projekta:       Sofinancer projekta:
       SloRegRazvojniSklad